Kolegium Sedziów PZK

Strona domowa
Forum
  O Nas | Kwalifikacje | Szkolenie | Obsady | Obsady -NOWY FORMAT | Sprawy Osobowe | Finanse | WAZNE Sprawy | Galeria zdjec

od 1.01.2004r.
I love this game


30.08.2009
Ewidencja zamian w obsadach
Dotyczy zamian dokonywanych w obsadach sędziowskich


W trakcie sezonu rozgrywkowego 2008/09 prowadzony był wyrywkowo zapis dokonywanych zmian w wyznaczonych pierwotnie obsadach sędziów placowych na zawody.
Załączone zestawienie daje informację nt. dyspozycyjnosci poszczególnych sędziów.

Im wyżej w rankingu tym częściej sędzia zamieniał wyznaczone zawody.


17.08.2009
Grupa RC -zgłoszenia
Dotyczy egzaminu wewnętrznego do RC


Chętni do wzięcia udziału w eliminacjach wewnętrznych do grupy na RC proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur na jeden z adresów mailowych: Zachęcamy do zgłaszania się Panie, dla których przygotowana jest specjalna ścieżka awansu

Termin zgłoszenia upływa 31 sierpnia 2009r.


24.07.2009
Konferencja przedsezonowa 2009/10
Dotyczy egzaminów sędziowskich


Konferencja odbędzie się 4 października 2009r. w Stalowej Woli na obiektach MOSiR ul. Hutnicza 15 (dawne obiekty ZKS Stal Stalowa Wola)

Program konferencji

  * 8.30-9.00 Przyjazd uczestników
  * 9.00-9.30 Otwarcie Konferencji,wystąpienie Prezesa PZK,Przewodniczącego KS i V-ce Przewodniczącego KS
  * 9.30-11.30 Część szkoleniowa
  * 11.30-12.00 Test pisemny
  * 12.30-13.30 Sprawdzian biegowy
  * 13.45 Wytyczne na sezon 2009/2010
  * 14.00 Obiad, zakończenie Konferencji

 • Wykłady i test pisemny w Restauracji Olimpia, test biegowy na małej sali
 • Należy wypełnić oświadczenie do testu biegowego i przedłożyć organizatorom
 • Do 28 września 2009 każdy sędzia powinien opłacić należną składkę.
  Składka pozostaje niezmieniona i wynosi za cały sezon 120 zł

  Na dzień 28 września 2009 zostanie sprawdzony wyciąg bankowy z konta Kolegium Sędziów. Pozyskany stąd imienny wykaz osób które dokonały wpłaty będzie podstawą do dopuszczenia do egzaminu przedsezonowego
 • Jeden sędzia dostarcza potwierdzenie jednej wpłaty -nie mają zastosowania wpłaty grupowe
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest opłacenie składki jak wyżej oraz uregulowanie wszelkich zaległości z poprzedniego sezonu
 • Po wejściu do części chronionej, dotyczącej obsad sędziowskich, każdy sędzia może sprawdzić swoje zaległości Zaległości te regulujemy u skarbników w podokręgach.

Pozostałe informacje niebawemMistrzostwo Polski dla sędziów z Rzeszowa 15.06.2009
Dotyczy MP sędziów -Kołobrzeg 2009


Ogromny sukces odnieśli sędziowie z podokręgu rzeszowskiego. Na rozgrywanych w Kołobrzegu w dniach 12-14.06.2009 Mistrzostwach Polski sędziów drużyna ROZKOSZNI Rzeszów wywalczyła I miejsce. Tak więc po wielu latach starań, kiedy to nasi zawodnicy zdobywali srebrne i brązowe medale, tym razem okazali się najlepsi spośród 25 ekip i wracają do Rzeszowa z tytułem Mistrza Polski.

Drużyna ROZKOSZNI Rzeszów wystąpiła w następującym składzie:
Frankiewicz Tomasz, Gicala Andrzej, Kochman Piotr, Lewkowicz Łukasz, Loegler Daniel, Mach Wioleta, Marcinik Katarzyna, Oleszek Marek, Osiniak Marek, Szaro Dariusz, Szwarczak Jacek, Szybisty Michał, Wajgiel Marcin, Żyradzki Grzegorz

Do najlepszej piątki turnieju wybrani zostali dwaj nasi zawodnicy: Szybisty Michał i Osiniak Marek

Gratulujemy.9.01.2009
Zmiana sposobu rozliczania ekwiwalentu za zawody
Dotyczy zmian podatkowych od 1.01.2009


Od dnia 1 stycznia 2009 zmianie uległy zasady rozliczania ekwiwalentów sędziowskich. Zmiany dotyczą tzw. "małych zleceń". Wprowadzono próg kwotowy 200 pln brutto dla osoby u jednego usługodawcy w miesiącu. Poniżej tej kwoty ekwiwalenty rozlicza się na zasadach ryczałtu, powyżej niej z kosztami uzyskania przychodu.
Każdy sędzia zobowiązany jest śledzić swoje dochody miesięczne z tytułu prowadzenia zawodów w danym klubie.
Po przekroczeniu albo gdy następna deleagcja spowoduje przekroczenie w klubie (!!) kwoty 200 pln brutto w danym miesiącu, przy wydruku delegacji, wybieramy "strzałkę czarną" -daje rozliczenie ekwiwalentu z kosztami uzyskania przychodu; "strzałka zielona" przygotowuje delegację do rozliczenia na zasadach ryczałtu.


Przedstawiamy także pismo od WGiD wyjaśniające omawianą kwestię oraz fragment korespondencji mailowej.


18.12.2008/ 23.12.2008
Pismo do WGiD oraz
odpowiedź klubu KKS Resovia

Dotyczy współpracy sędziów z organizatorami rozgrywek


Mając na uwadze polepszenie współpracy z organizatorami rozgrywek Podkarpackiego OZKosz, do Prezesa PZK oraz WGiD wysłane zostało następujące pismo. Sędziów prosimy o stosowanie się do zawartych w nim uwag.


Klub sportowy KKS Resovia przesłał odpowiedź na pismo jak wyżej. Jest ono również ważnym głosem w dyskusji nt. postawy sędziów na zawodach.


13.10.2008
Weryfikacja drużyn w rozgrywkach PZK
Licencje zawodnicze

Zawodnicy niżej wymienionych drużyn występują w rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki OZKosz bez czasowych licencji zawodniczych. Zawodnicy ci posiadają licencje w swoich macierzystych klubach.
 • OSSM PZKOSZ -Stalowa Wola [3L. MĘSKA -PODKARP.]
 • Ośrodek Gimnazjalny -Przemyśl [MŁODZICY]
 • Ośrodek Gimnazjalny -Przemyśl [KADECI]
 • Ośrodek Gimnazjalny -Stalowa Wola [MŁODZICY]
 • Ośrodek Gimnazjalny -Stalowa Wola [KADECI]
Aktualne kraty zdrowia natomiast obowiązują każdego zawodnika.


28.09.2008
Komunikat Kolegium Sędziów PZK
Dotyczy obsady stolikowej zawodów w sezonie 2008/09

Przedstawiamy listę drużyn zgłoszonych do rozgrywek organizowaych przez Podkarpacki Ozkosz w sezonie 2008/09. Lista zawiera wykaz zespołów z podziałem na miasta oraz nazwy podokręgów zapewniających obsadę stolikową na zawody w sytuacji gdy drużyna występuje w roli gospodarza.

Wykaz drużyn i obsługa stolikowa zawodów27.09.2008
Rozporządzenie Kolegium Sędziów PZK
Dotyczy obsad sędziowskich w sezonie 2008/09

Do klubów uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki OZkosz przesłany został komunikat następującej treści:

Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Koszykówki zwraca się z prośbą o informowanie referentów obsad w podokręgach o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek najpóźniej do soboty- niedzieli(tydzień przed planowanym spotkaniem).W razie niedotrzymania wyżej wymienionego terminu KSPZK może mieć problemy z nominowaniem sędziów na zaplanowany mecz i może posiłkować się sędziami z innych podokręgów.Znając trudną sytuacje finansową klubów prosimy o jak najszybsze informowanie o wszelkich zmianach.

Referat obsad Podkarpackiego OZKosz oraz osoby dokonujące obsad w Podokręgach powinny stosować się do uwag zawartych w przesłanym komunikacie to jest:
 • w pierwszej kolejności dokonywać pełnych obsad na mecze których godzina i miejsce podana jest do weekendu poprzedzającego weekend rozgrywek
 • w drugiej kolejności dokonywać pełnej obsady na pozostałe mecze posiłkując się, w razie konieczności, sędziami z innych podokręgów
 • na końcu zaś dokonywać obsad, w miarę możliwości, na pozostałe zawody z uwzględnieniem posiadanych sił i środków.

Dodatkowo przesłano listy kontaktowe osób odpowiedzialnych za obsady. Informację można przekazać dowolnej z niżej wymienionych osób:
* WGiD Kucab Mariusz 607 579 302 informacja w 1szej kolejności
* Referat Obsad KS PZK Kochman Piotr 694 810 300
* - Referat Przemyśl Hryniszyn Piotr 602 525 431
Hamryszczak Rafał 504 619 305
* - Referat Rzeszów Szybisty Michał 696 094 150
Gicala Andrzej 660 390 920
* - Referat Stalowa Wola Pająk Paweł 602 266 669
* - Referat Tarnobrzeg Konefał Dariusz 502 599 644


Osoba która uzyska informację nt. godziny i miejsca meczu zobowiązana jest do niezwłoczniego wprowadzenia jej do systemu obsad.

Rozporządzenie wchodzi w życie 4.10.2008r.
9.09.2008
Komunikat dla sędziów z Rzeszowa
Dotyczy cotygodniowych spotkań sędziów podokręgu

Podobnie jak w latach ubiegłych spotykać się będziemy co wtorek o godz. 19 w II LO w Rzeszowie


6.02.2008
Komunikat Kolegium Sedziów PZK
Dotyczy nieobecnosci sedziego na zawodach

W zwiazku z kolejna nieusprawiedliwiona nieobecnoscia na trzech zawodach koszykówki w dniu 03.02.2008 kol. Hubert Manko zostaje ukarany zawieszeniem w funkcji czynnego sedziego koszykówki do konca 2008r.
Decyzja wchodzi w zycie z dniem jej ogloszenia.


14.11.2007
Rozporzadzenie Kolegium Sedziów PZK
Rozporzadzenie dotyczy pracy na zawodach koszykówki sedziów stolikowych

Kolegium Sedziów PZK informuje o bezwzglednym zakazie posiadania przy sobie przez sedziów stolikowych podczas prowadzenia zawodów telefonów komórkowych oraz wszelkich innych urzadzen uniemozliwiajacych skoncentrowanie sie na wykonywanych czynnosciach sedziowskich. Wszystkie tego typu urzadzenia powinny byc na czas trwania zawodów pozostawione w szatni sedziowskiej.

Niezastosowanie sie do w/w rozporzadzenia bedzie pociagalo za soba kary dyscyplinarne, z czasowym zawieszeniem w prawach sedziego wlacznie.

1.10.2007
Turnieje i mecze towarzyskie -przypomnienie zasad
Wszelkie turnieje i mecze towarzyskie organizowane na terenie województwa podkarpackiego dla sedziów Podkarpackiego OZKosz powinny byc zglaszane przez organizatorów i sedziów w nastepujacy sposób:
 • dla sedziów szczebla centralnego: -zgloszenia do Przewodniczacego KS PZK i do wiadomosci Referatu Obsad KS PZK
 • dla sedziów pozostalych: -zgloszenia do Przewodniczacego KS PZK, Referatu Obsad KS PZK i wlasciwego dla podokregu referatu obsad

Testy z przepisów

24 pazdziernika 2006
Nowe stawki sedziowskie od 1.11.2006r.
Zarzad PZK na zebraniu w dniu 24.10.2006 r. przyjal zmodyfikowana tabele stawek sedziowskich na sezon 2006/2007 obowiazujaca od 1.11.2006 r.


18 lipca / 13 sierpnia 2006
Komunikaty KS PZKosz
1.) Komunikat nr 2 / 5 / 2006
2.) Komunikat KS PZKosz -list 1
3.) Komunikat KS PZKosz -list 2

15 lipca 2005
Mistrzostwa Polski SEDZIÓW w Koszykówce,
Olsztyn 2005

Sedziowie podokregu rzeszowskiego wywalczyli 3-cie miejsce w Polsce !!!

8 maja 2005
Mistrzostwa Polski Uniwersytetów w Koszykówce Mezczyzn
Uniwersytet Rzeszowski zdobyl w pieknym stylu tytul MISTRZA POLSKI !!!

27 stycznia 2005
Informacja dla sedziów nieobecnych na konferencji sródsezonowej w Rzeszowie oraz tych którzy nie uregulowali naleznosci
-patrz FORUM, KOMUNIKATY KS PZK


17 grudnia 2004
Konferencja przedsezonowa 2004/2005
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sedziów KS PZK

1.) Wniosek o zwolanie WZ KS PZK
2.) REGULAMIN KS PZK
3.) REGULAMIN Sedziego PZK
4.) REGULAMIN Dyscypliny
5.) Zasady Kwalifikacji i Awansowania
6.) Plan pracy KS PZK na 2005r.
7.) Preliminarz finansowy na sezon 2004/05
8.) Oswiadczenie Sedziego
9.) Pismo Przewodniczacego KS PZK do Zarzadu

9 lipca 2004
Konferencja przedsezonowa 2004/2005
1.) Konferencja przedsezonowa odbedzie sie w drugiej polowie wrzesnia (tydzien po konferencji sedziów szczebla centralnego)..
2.) REGULAMIN oplaty licencyjnej ..
3.) TABELA KOSZTÓW PODRÓZY SEDZIÓW

29 stycznia 2004
Komunikaty Polskiego Zwiazku Koszykówki
1.) Informacja dla Komisarzy
2.)
Wyjasnienie Polskiego Zwiazku Koszykówki w sprawie obowiazków podatkowych zwiazanych z przychodami osiaganymi przez sedziów koszykówki z tytulu prowadzenia zawodów sportowych.

17 grudnia 2003
Komunikat Przewodniczacego KS PZK i Prezesa PZK
Otrzymujemy coraz wiecej sygnalów o spóznianiu sie sedziów na zawody ...

31 pazdziernika 2003
1.)UMOS Krosno -mlodzicy wycofani z rozgrywek !
2.)zmiana terminarza dla III ligi meskiej malopolskiej

28 pazdziernika 2003
W dniu 17.10.2003 r. o godz. 17.00 w Przemyslu odbyl sie poprawkowy egzamin ...

14 pazdziernika 2003
Na posiedzeniu "Kolegium Sedziów" PZK w dniu 9.10.2003 r. zostaly przyjete nastepujace listy ...